TIỀN ĐIỆN TỬ

Tiền điện tử còn được gọi với tên gọi khác là tiền kỹ thuật số là một đơn vị tiền tệ hoạt động dựa trên các thuật toán điện tử và được lưu giữ trên Internet, hệ thống máy tính, smartphone và các thẻ thanh toán điện tử. Tiền điện tử cho phép các giao dịch tức thời có thể được thực hiện liền mạch

Không Có Nội Dung Để Hiển Thị

Recent News

1800 0096

1800 0096

atpweb.vn

1800 0096